Recollida de signatures per un transport social

Ningú no pot viure treballant per un euro l’hora