Publicació al BOE del conveni biennal per CONVENIO DE ARTES GRÁFICAS, MANIPULADOS DE PAPEL, MANIPULADOS DE CARTÓN, EDITORIALES E INDUSTRIAS AUXILIARES 2017-2018

Avui mateix s’ha publicat al diari oficial de l’estat (BOE) el nou Conveni col·lectiu estatal d’arts gràfiques, manipulats de paper, manipulats de cartó, editorials i industrials auxiliars pel període 2017-2018.
El nou Conveni  dóna  resposta  a una nova reivindicació, molt necessària, després d’estar patint congelacions i absorcions d’increments, per petits que aquests fossin. Vist el resultat final, sembla que ens hem sortit. No era fàcil, tenim en compte com ha patit el sector per culpa de la reforma laboral, la reconversió del sector i els estralls de la crisi que han derivat en tancament d’algunes empreses i d’altres que aplicaven retallades salarials importants.

Des de la direcció del sector entenem, encara que algunes persones es sentin decebudes per les expectatives que havia generat aquesta negociació podem rebre critiques, hem de valorar l’esforç realitzat pels delegats i delegades i la participació dels treballadors i treballadores que han vençut aquells temors que els empresaris es pensaven que havien inculcat en la ànima dels treballadors i que aquests valoraven més tenir feina encara que tinguessin baixes remuneracions.

Finalment, això s’ha demostrat que no és cert, ja que la convocatòria de vaga anava a ser seguida per la majoria de treballadors de l’empresa. Això ha permès acordar una quantitat lineal de 150 euros, el que significava un increment del 1,2% que no seria ni compensable ni absorbible.

Per tant, es trenca amb la absorció d’una gran part del increment del 2017, que representa el caràcter retroactiu del mateix per aplicar-se de del gener. És cert que la lineal per les categories més altes perden un increment (nivell 1 al nivell 11), però la resta de categories milloren l’efecte retroactiu del 1, 2% des del gener fins al octubre.

Tot això ha estat gràcies al esforç i al convenciment dels treballadors i treballadores del sector que decididament han entès i estaven disposats a defensar el increment.

Ara, després de les negociacions, i una vegada hem obtingut el conveni, és temps de valorar els resultats i entendre que aquest és el camí per a futures negociacions d’altres convenis. Que es demostri als representants dels empresaris que la negociació col·lectiva és la millor garantia per avançar i millorar les condicions i els drets.

Us adjuntem el Conveni col·lectiu estatal d’arts gràfiques, manipulats de paper, manipulats de cartó, editorials i industrials auxiliars

veure arxiu