Formació

OFERTA FORMACIÓ SINDICAL 2017

Hores
Delegat de prevenció (abans Bàsic de salut laboral) 30
Habilitats de comunicació (abans La comunicació dels R.L. a l’empresa) 30
Tècniques de negociació (abans Tècniques de negociació per els R.L.T.) 30
Nòmines i seguretat social (abans El salari i la negociació col.lectiva) 30
Contractació (abans Intervenció sindical a la contractació laboral) 20
Plans d’igualtat (abans Plans d’igualtat a l’empresa) 25
Marc legal de les relacions laborals (sense modificació) 30
Representació legal a l’empresa (abans curs Bàsic de Formació sindical) 45
Funcions del representant legal dels treballadors (abans Introducció a la formació sindical) 24

Sol·licitud de preinscripció

Inscriu-te omplint la sol·licitud de preinscripció  i fes-nos-la arribar junt amb la còpia del DNI i la capcelera de la nòmina al mail: estelacarrasco@ccoo.cat

 

El pla que presentem té 33 cursos i dóna prioritat a la formació a distància o descentralitzada, així com a les novetats legislatives com són la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú, la Llei de transparència i, també, la Llei 16/2015, de simplificació administrativa.